Nordvästra Skånes Golf & Företagsnätverk

Nordvästra Skånes Golf- och Företagsnätverk är ett unikt samarbete mellan sex golfklubbar i norvästra Skåne med syftet att vidga kontakterna för företagen och tillsammans bygga ett nätverk över kommungränserna.

Fokus ligger på gemenskap, att skapa affärer och mervärde för deltagande företag med en naturlig anknytning till golf i grunden.

Välkommen att läsa mer om nätverket på:

golfnatverk.se