SPELRÄTTER

Om en innehavare av spelrätt vill sälja sin spelrätt så ansvarar innehavaren själv för försäljningen av spelrätten. Om säljaren vill att klubben, enligt gällande årsmötesbeslut, inte skall konkurrera med försäljningen måste denna ske via klubbens hemsida. När en försäljning är genomförd ska säljaren informera golfklubben om överlåtelsen.

Den som vill sälja sin spelrätt bör anmäla detta till Kerstin Nyfjäll på kerstin@starild.se , då publiceras att berörd spelrätt finns till försäljning på klubbens hemsida. Blankett för genomförande av försäljning kan erhållas av receptionen eller printas ut via länk, se längst ner på sidan "Överlåtelse av spelrättsbevis, försäljning "

Nedan framgår det vilka medlemmar som har en spelrätt ute till försäljning. Köpare som vill förvärva spelrätt ombeds kontakta säljaren direkt för genomförande av köp och överenskommelse av pris. Spelrätt kan också köpas direkt av golfklubben till nominellt värde (12 000 kr) om spelrätter finns att tillgå. Det går även att hyra en spelrätt av klubben för 1750 kr per år eller hyrköpa en spelrätt för 3000 kr per år i fyra år. Efter de fyra åren så äger man spelrätten.

Observera! Att som spelrättsägare måste man minst betala avgiften som för passiv medlem, avgiften för 2023 är 900 kr. För att få spela på S:t Arild måste man utöver att vara innehavare av spelrättsbevis också vara medlem i S:t Arild.

* Skuld till S:t Arild GK betyder att köparen måste betala hela skuldbeloppet till klubben för att beviljas medlemskap i S:t Arild GK. Kontakta Kerstin Nyfjäll på kerstin@starild.se för att få information om hur stor skulden är och hur man bör förfara vid ett sådant köp.

Samtliga spelrättsbevis finns i ett digitalt register på klubben. Kontakta Kerstin Nyfjäll på kerstin@starild.se för att få ditt nummer på beviset eller om du vill ha det utskrivet på papper. För medlemmar som tidigare hade lån i klubben finns även den resterande delen av lånet i ett digitalt register på klubben. På båda registrerna görs kontinuerliga backuper.


ÖVERLÅTELSEN

Affären med värdebevis/spelrätts gör köparen och säljaren upp sinsemellan, OBS! S:t Arild har ingen del i affärsverksamheten, vi administrerar enbart annonserna.

1. Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa ett Värdebevis/spelrättsbevis

2. Säljaren skickar e-post till klubben med köparens namn o adress, klubben bekräftar att ansökan om medlemskap godkänns.  

3. Parterna gör upp om priset och den nya medlemmen betalar summan till säljaren.

4. Efter säljaren mottagit likvid fyller båda i en överlåtelseblankett. (Blankett finns längst ner på sidan för utskrift)

5. Säljaren tar kontakt med klubben och meddelar att man gjort en överlåtelse och vi tar bort säljarens namn på hemsidan.

6. Den nya medlemmen tar med sig överlåtelseblanketten till klubben och så registreras spelrätten på den nya köparen.

 

Spelrätter till försäljning

Namn Skuld till klubben* Telefonnummer       E-Post   Notering
Stig Andersson   070-398 94 69 stisse.a@telia.com   Till salu
Barbro Bergman    042-34 21 57 bergman.runebarbro@telia.com    Till salu
Mattias Kanth   070-589 91 95 mattias_catharina@telia.com   Till salu
Per Carlson   070-731 52 48 per.carlson@ozcare.se   Till salu
Lena Fritzon   0708-210954 glimmingekalle@gmail.com   Till salu
Karl-Gustav Jönsson   0708-210954 glimmingekalle@gmail.com   Till salu


*1 - Skulden avser de 1000 kronorna som varje spelrättsinnehavare i enlighet med årsmötesbeslutet under vårårsmötet 2022 måste betala till golfklubben som en egen insats i samband med finansieringen av Mastersplanen. Läs mer om detta i ordförandebrevet nedan som skickades ut till alla medlemmar den 9 september 2022.

*2 - Skulden avser obetald årsavgift eller passiv årsavgift.