FRISKVÅRDSBIDRAG

Äntligen har golf blivit erkänt som friskvård även av skattemyndigheten, det tog tid men enträgen brukar vinna. Här följer en länk till en artikel från SGF som enkelt beskriver vad man får och inte får göra avdrag för. http://www.golf.se/friskvardsbidrag

Om man avser att få bidrag för spelrätten så använder ni fakturan som ni fått från klubben som verifikation till arbetsgivaren eller det egna företaget. Vill ni ha bidrag för andra aktiviteter var noga med att få kvitto som visar namn och typ av aktivitet.

Tänk också på att det är upp till arbetsgivaren att bestämma storlek på och ersätta för kostnader inom ramarna för friskvårdbidraget.